Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2013

saddaymonthlife
Za blisko, żeby od siebie uciec, i za daleko, żeby się objąć...
— Remigiusz Grzela
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty
saddaymonthlife
Kochająca osoba popełnia prawie zawsze ten błąd, że nie czuje, kiedy druga strona przestaje kochać.
— François de La Rochefoucauld
Reposted fromdeviate deviate viacytaty cytaty

October 20 2013

saddaymonthlife
 " W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie "
Reposted fromwarmup warmup viacytaty cytaty
saddaymonthlife
D jak depresja
saddaymonthlife
Wrzucić ukochanego w ramiona innej... Szczyt idiotyzmu. 
Pozdrawiam, 
ja,
idiotka.
saddaymonthlife
czekam na ramiona
bezpieczne ramy
Reposted fromchained chained viacytaty cytaty
saddaymonthlife
Daj spokój, to jest życie.
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viacytaty cytaty
saddaymonthlife
nie wiem nic
nie umiem żyć
— Andrzej Poniedzielski
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
saddaymonthlife
Play fullscreen
Zostań, potrzebuję Cię tu,
To co w sobie mam tylko ciągnie mnie w dół.
Zostań, poukładaj mi sny,
Jeden z nich na pewno to My.
Reposted fromkotletoziom kotletoziom viacytaty cytaty
saddaymonthlife
Mam DOŚĆ.
saddaymonthlife
Ciało uwięzione w czterech ścianach, dusza uwięziona w ciele. Moja samotność jest gorsza niż więzienie...
— Michał Juszczyk
Reposted fromreksi0 reksi0 viacytaty cytaty
saddaymonthlife
  A teraz zgasimy światło i do rana nie będziemy mieć żadnych zmartwień, a rano, jeżeli nam się zechce postaramy się o nowe. Dobrze?
— Stanisław Lem
Reposted fromIriss Iriss
saddaymonthlife
Mam taką cholerną potrzebę zakochania się. Potrzebuję drugiej osoby. Zsynchronizowanego oddechu. Potrzebuję.
saddaymonthlife
Miłość zabłądziła. Przychodzi do tych, którzy jej nie chcą. Omija tych, którzy panicznie jej potrzebują.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl